martes, 23 de marzo de 2010

Aurores Boreals

Les Aurores Boreals

Que son les aurores boreals?

Lles aurores boreals o llums del Nord no són com en un principi es creia,la llum del sol que es reflexava per el gels de l'oceà àrtic o reflexada per vidres de gel en suspensió en l'aire,tampoc l'altura en la que es troben es tan baixa com es pensava.
La causa de la formació de les aurores boreals està en la interacció del vent solar amb el camp magnètic,la magnetosfera,que envolta la Terra ,ionosfera.
El Sol emet,contínuament i en totes les direccions,un flux de partícules cargades:
-Electrons i protons,el que se’n diu plasma.
Les partícules de plasma “guiades” pel camp magnètic del Sol ,forma el vent solar que viatja a traves de l’espai a uns 400 km/s arriben a la Terra en 4 o 5 dies.

Les aurores boreals varíen en la seva forma,estructura i colors que a més canvien ràpidament amb el temps.
Durant una nit,la aurora pot començar com un arc aillat molt allargat que es va extenent a l'horitzó generalment en direcció d'est-oest.
A la mitja l'arc pot començar a augmentar la seva brillantor i poden formarse ones al llarg de l'arc així com també com línies verticals que s'ha semblen a prims raigs de llum. I d'un moment a l'altre tot el cel pot omplirse de bandes, espirals i rajos de llum que es mouen ràpidament d'un lloc a l'altre.

On es poden veure les aurores boreals?

Les zones on es poden veure més sovint les aurores boreals correspon anelles o millor dit ovals centrats en els pols magnètics (nord i sud) com es pot veure en la fotografia, feta des de l’espai ,en la que es veu la terra amb dos aurores boreals simultànies.

-La "zona d' aurores del nord" s’estén per Alaska,nord de Canadà,surt de Grenlàndia, Islàndia, nord de Noruega i Rússia.
-La "zona d'aurores del sud" es troben en la Antàrtica i al sud de l’oceà Pacífic.En aquets ovals la freqüència de aurores al any es d'unes 240 nits, disminuint aquesta freqüència,tant a dins com a fora de l'oval.


Aurora en altres planertes!

Una aurora boreal va ser recentment detectat a Mart per la nau espacial Mars Express durant les seves observacions del planeta en 2004, amb resultats publicats en l'any següent. Mart té un camp magnètic més feble que la terra, i fins i tot aleshores es va pensar que la manca d'un fort camp magnètic que sigui impossible dur a terme. S'observà que el sistema d'aurores a Mart és molt similar a la Terra, i comparable al de les nostres tempestes de baixa i mitja intensitat. A mesura que el planeta està sempre adreçada al nostre planeta amb el seu primer dia, l'observació de les aurores només és possible a través de la investigació de la nau espacial del planeta vermell costat nit i mai de la Terra.

Venus, que no té camp magnètic també mostra el fenomen en el qual les partícules de l'atmosfera són ionitzats directament pels vents solars, un fenomen també present a la Terra.

jueves, 28 de enero de 2010

AURORES BOREALSBREU INTRODUCCIÓ A LES AURORES BOREALS

Història:

El aurores boreals s'han estudiat científicament des del segle XVII.
El 1621, l'astrònom francès Pierre Gassendi es descriu el fenomen observat al sud de França. En el mateix any, l'astrònom italià Galileo Galilei va començar a investigar el fenomen com a part d'un estudi sobre els moviments celestes de les estrelles. Com el seu radi d'estudi es limita a Europa, el fet de comprovar el fenomen en el nord del continent el va portar a batejar el seu streamer. Al segle XVIII Anglès navegant
James Cook a l'Oceà Índic va ser testimoni del mateix fenomen de Galileu, li bateja aurora austral
.
L’aurora polar en que es veu per la vista i que consisteix en una resplendor que s’observa quan es de nit a la zona propera als pols, són provocades per l’impacta de les partícules de vent solar contra el camp magnètic de la Terra .

QUE SÓN LES AORORES BOREALS?

I el que es coneix com aurora boreal es el mateix fenomen però que es produeix en l’hemisferi nord .Normalment es produeixen en temporada de setembre a octubre i març-abril.
L’aurora boreal és com un resplendor difusa i estès com una cortina en direcció horitzontal.

2 TIPUS:

Hi ha dos tipus de aurores boreals
·les artificials:estan formades per les explosions nuclears en les capes altes de l’atmosfera
·les naturals:són causades per electrons d’energia i protons i partícules alfa,i la llum es produeix quan aquestes partícules xoquen contra els àtoms de l’atmosfera del planeta(principalment oxigen i nitrògen, generalment a altures entre 80 i 150km)
Com a curiositat la aurora boreal es batejada amb el nom de Galileo Galilei, en referència a la deessa romana de l'alba Boreals Aurora i el seu fill, en representació dels vents del Nord.
-En latituds de l’hemisferi sud es coneix com aurora austral